BIO ODOR - POMOCNK PRE SEPTIKOV NDRE

/ Septic Tank Aid /

Rchlo odstrauje zpach

Pokrokov enzmov technolgia pre istenie odpadovch vd • Zvyuje vkon septikovch systmov, mp
 • Poiera tuh asti a tm zniuje objem na vyerpanie
 • Hospodrne pouitie raz za tvrrok
 • Vhodn pre vetky septikov systmy


100 gramov

Preo pouva POMOCNKA PRE SEPTIKOV NDRE?
 • Aktvne BIO ODOR enzmy rchlo rozkladaj odpadov materily a zloky spsobujce zpach
 • Vhodn pre vetky septikov systmy
 • Rchlo odstrauje zpach (neprekrva ho chemickou vou)
 • Zniuje mnostvo tuhch ltok a tukov v splakoch a tm podporuje stav kanalizcie
 • Poiera tuh asti a tm zniuje objem na vyerpvanie septiku
 • Rozklad papier a mastnoty
 • Zneistenie podzemnch vd je vznamne znen
 • Rchlo psobiaci, jednoduch pouitie
 • Na optimlny vsledok sta pouitie len raz za tvrtok
 • Odstrauje vrstvy tukov a tm zlepuje vkon systmu
 • 100% organick a biologicky odbraten
 • Nechemick, nepatognny


Nvod na pouitie:
 1. Nepouite pred dvkovanm iadne dezinfekn alebo chemick prostriedky pred dvkovanm do zchodovej misy!
 2. Otvorte balek.
 3. Rozsypte prok do zchodovej misy po poslednom dennom splchnut a nechajte aktivova a isti dezodorizova v mise a potrub. V domcnostiach s viac ne 1 zchodom rozdete mnostvo v balku rovnako medzi vetky zchodov misy. Nepouvajte zchod minimlne 30 min. aby sa BIO ODOR - POMOCNK PRE SEPTIKOV NDRE aktivoval.
 4. Vrobok sa pri najbliom splchnut doprav do celho systmu. Pre lep vsledok nesplachujte zchod a nepajte horcu vodu z vane / sprchy najbliie 4 hodiny po splchnut obsahu balka.
 5. Opakujte postup o 3 mesiace.
 6. V prpade zujmu, zaregistrujte sa na bezplatn pripomenutie aplikcie emailom na albatross@albatross.sk


O JE REVOLUN BIO ODOR TECHNOLGIA?

BIO ODOR POMOCNK PRE SEPTIKOV NDRE, ktor pouvate je najinnejia dostupn enzmov technolgia na rchle rozloenie splakov vo Vaom septikovom systme. Pevn ltky s hydrolyzovan (rozloen reakciou s vodou) innmi enzmami. Splaky s premenen na konen zloky, ktor s vyparen vo forme plynov ako kyslk, dusk, kyslink uhliit a vodnej pary. V tomto procese bud z Vho septikovho systmu rchlo odstrnen neprjemn zpachy a septik Vm bude sli podstatne vkonnejie.

PREO JE BIO ODOR NAJIINEJM POMOCNKOM PRE SEPTIKY?

Na rozdiel od pridvania uitonch baktri, ktor mu spsobova tvorbu kalu a zvyova objem na vyerpvanie, BIO ODOR sa spolieha na rchlu aktivitu enzmov, ktor odstrauj kal. A preto pouvanm BIO ODOR POMOCNKA PRE SEPTIKOV NDRE, vyuvate svetovo najinnejiu technolgiu na bze ivch enzmov.Viac informci:
Dodaton informcie ako tto vnimon, nov, enzmov technolgia psob, vyhadajte, prosm, na naej web strnke www.albatross.sk Taktie uvtame Vae sksenosti s pouvanm vrobku alebo Vae otzky ohadne naich BIO vrobkov . Kontaktujte ns, prosm, na albatross@albatross.sk.

BEZPLATN PRIPOMNAC SYSTM
Aby sme Vm pomohli o najlepie vyui vhody BIO ODOR POMOCNKA PRE SEPTIKOV NDRE, vytvorili sme pre Vs emailov pripomnac systm. Zaregistrujte si dtum Vho prvho pouitia BIO ODOR POMOCNKA PRE SEPTIKOV NDRE a my Vm automaticky poleme pripomienku a bude vhodn as na op poui BIO ODOR POMOCNKA PRE SEPTIKOV NDRE. Toto Vm zabezpe, e V septikov systm bude vdy podva najlep vkon. Zaregistrujte sa na bezplatn pripomienku na albatross@albatross.sk.