BIO ODOR - ZCHRANCA SEPTIKU

/ SEPTIC RESCUE /
Obnovuje innos nefunknch septikovch systmov
 • Obnovuje upchat septikov systm u za 3 dni
 • Garantovan spech bez potreby vyerpania celho systmu
 • Uetrte tisce EUR za obnovu riadnej funkcie septiku
 • plne prrodn a netoxick


VYSOKOINN BIOKATALYZAN TECHNOLGIA

Nvod na pouitie:
 1. Pouite vetky 3 balky v nasledovnom porad:
  De 1 - balek RESTORE = PODPORI
  De 7 - balek BOOST = OBNOVI
  De 14 - balek MAINTAIN = UDRA
 2. Aplikujte najlepie na noc. Pred dvkovanm mus by zchod splchnut a bez odpadkov. Nepouite pred dvkovanm iadne dezinfekn alebo chemick istiace prostriedky!
 3. Otvorte balek. Nasypte obsah do zchodovej misy. Ak mte v dome viac zchodov, rozdete obsah balka rovnako medzi vetky zchodov misy.
 4. Nepouvajte zchod minimlne 30 mint aby sa BIO ODOR - ZCHRANCA SEPTIKU aktivoval.
 5. Splchnite zchod aby ste BIO ODOR - ZCHRANCA SEPTIKU dopravili do celho systmu. Pre lep vsledok, nepouvajte zchody a nepajte horcu vodu z vane / sprchy najbliie 4 hodiny po splchnut obsahu balka.


Vlastnosti:
 • Rchlo odstrauje neprjemn zpachy vznikajce zlyhanm septikovho systmu
 • Agresvne zniuje mnostvo kalu nahromadenho v ndri septiku
 • Rozklad hrub vrstvy tuku, olejov a mastnt
 • Nie je potrebn udriava vek kolnie baktri v umpe na rozklad splakov
 • 100% prrodn a netoxick
 • Neobsahuje kodliv chemiklie
 • Ochrauje septikov systm po dobu 3 mesiacov
 • Cenovo vhodne sa star o V dom s max. 4 zchodmi

Obsah: 3 balky x 100 g - Jednoduch pouitie v 3 krokoch:

Krok 1 : OBNOVI
BIO ODOR technolgia rchlo odstrauje zpach a obnovuje V septikov systm len za 3 dni

Krok 2: PODPORI
Pridajte po 7 doch aby ste zaistili, e nepoddajn kal a bahno s plne rozloen

Krok 3: UDRA
Pridajte po 14 doch aby ste udrali trval funkciu Vho septikovho systmu. Opakujte tento krok kad 3 mesiace pouitm BIO ODOR - POMOCNK PRE SEPTIKOV NDRE.