BIO TOM - ISTI PODLH

/ FLOOR WASH /
istenie, odmasovanie a odstraovanie zpachu
Pokrokov enzmov technolgia pre vetky istiace a dezodorujce potreby • Idelny pre kuchyne a mastn povrchy
 • Vhodn pre tvrd a mkk podlahy
 • Odstrauje zpachy pri kontakte
 • Vhodn pre mechanick a manulny aplikcie

8 filtrovacch skov

Vhody pouitia:
 • Idelny pre kadodenn istenie v kuchyni a kpeni.
 • Poiera a odstrauje tuky, oleje, mastnoty a pinu. Nevytvra emulziu.
 • Sta umy, netreba oplachova.
 • Zaroben roztok vo vedre mono poui poas 48 hodn.
 • Odstrauje (a nielen maskuje) zpach pri jeho zdroji.
 • Dlhodob ochrana pre koberce a spoje medzi kachlikami.
 • Podporuje prirodzen funkciu lapaov tukov, septikovch systmov a istiiek odpadovch vd.
 • irok uplatnenie: kuchyne, kpene, spolon priestory, priemyseln podlahy.
 • Neobsahuje fosfty, saponty ani rozpadl.
 • 100% organick.

Pouitie a aplikcia:

istenie mopom / run istenie
 1. Pridajte jeden filtrovac sok do vedra
 2. Naplte ho teplou vodou (max. teplota 60C), nechajte aktivova 15 30 min
 3. Umyte podlahu ako obvykle a nechajte uschn. Neoplachujte!
 4. Roztok pouitie do 48 hodn
 5. Nepouit roztok vyuite vyliatm do odtoku pre jeho vyistenie a odstrnenie zpachu
Mechanick istenie / kartov elektrick isti
 1. Pridajte jeden filtrovac sok do ndre istia v pomere 1 sok / 10 litrov
 2. Naplte ndr teplou vodou (max. teplota 60C) nechajte aktivova 15 30 min
 3. istite / drhnite podlahu ako obvykle a nechajte uschn. Neoplachujte!
 4. Nepouit roztok vyuite vyliatm do odtoku pre jeho vyistenie a odstrnenie zpachu
istenie kobercov:
 1. Pridajte jeden filtrovac sok do 4 litrovej fae so sprejom nechajte aktivova 15 30 min
 2. Postriekajte koberec s pripravenm roztokom tak, aby bol dostatone vlhk
 3. Nechajte psobi 15 min
 4. Vytrite koberec prstrojom ako obvykle bez dodatonch chemickch prostriedkov alebo sapontov
 5. Pre odstrnenie kvn a fakov pouite BIO ISTI A DEZODORANT distribuovan spolonosou Albatros
 6. Roztok pouite do 48 hodn
 7. Nepouit roztok vyuite vyliatm do odtoku pre jeho vyistenie a odstrnenie zpachu