CLEANER & DEODORIZER - BIO ODOR ISTI A DEZODORANT
Kompletn odstraovanie zpachu
Pokrokov enzmov technolgia pre vetky istiace a dezodorujce potreby • Vetky Vae istiace potreby v jednom vrobku
 • Odstrauje zpachy v ovzdu alebo pri nanesen na povrch
 • bez akchkovek chemikli


20 rozpustnch tabliet (posta na 1O litrov)

Vhody pouitia:
 • Poiera a odstrauje tuky, oleje, mastnoty a pinu. Nevytvra emulziu.
 • Odstrauje zpach pri jeho zdroji, neprekrva ho chemickou vou
 • Dlhodob ochrana pre koberce a spoje medzi kachlikami
 • Podporuje prirodzen funkciu lapaov tukov, septikovch systmov a istiiek odpadovch vd
 • Neobsahuje fosfty, saponty ani rozpadl
 • 100% organick
 • etr ivotn prostredie vyuitm len jednej tabletky menie balenie a niie dopravn nklady


Nvod na prpravu roztoku:
 1. Pridajte jednu tabletku vo filtrovacom sku do sprejovacej ndoby o objeme 500 ml
 2. Naplte ho teplou vodou o teplote menej ne 60C
 3. Dobre pomieajte aby sa aktivovali enzmy, nechajte aktivova 15 30 min
 4. Roztok pouitie do 48 hodn. Roztok me by schladen aby bola preden jeho pouitenos na 7 dn
 5. Nepouit roztok vyuite vyliatm do odtoku pre jeho vyistenie a odstrnenie zpachu

Pouitie a aplikcia:

istenie kuchynskch povrchov
 • Nasprejujte a vytrite povrch poda potreby
istenie povrchov v kpeni
 • Nasprejujte a vytrite povrch poda potreby
istenie zchodov a pisorov
 • Nasprejujte povrch, okolit steny a dlky. Neoplachujte
istenie kvn na kobercoch
 • Nasprejujte kvrnu na koberci a bude zapinen plocha dostatone vlhk a nechajte psobi 15 mint
 • Vysajte vlhkos tkaninou alebo papierom
Poliatie alebo pomoenie
 • Vyzbierajte alebo odstrte o najviac pevnch ast a tekutn ako je mon
 • Nasprejujte postihnut oblas a nechajte psobi 15 mint
 • Vysajte vlhkos tkaninou alebo papierom
 • Na zver nasprejujte pre odstrnenie zpachu
Priestory na prepravu odpadu
 • Nasprejujte povrchy
 • Opakujte poda potreby
Odstrnenie zpachu
 • Nasprejujte priamo na zdroj zpachu a okolit ovzduie