Vrobnk adu v podniku LA PROMENADA Zporosk 2, Bratislava - Petralka
       

V podniku 17.06.2012 bol aplikovan prostriedok: CLEANER & DEODORIZER BIO ODOR - ISTI A DEZODORANT na odstrnenie povlaku vo vrobnku adu.
Aktivovan: na 1l teplej vody / cca 35C / 2 tablety prpravku.

Prpravok pouit cca po 45 mintach po zaroben.

2x aplikcia prpravku, as cca 35 min bez prce a meme zasa pouva vrobnk adu bezproblmov a hlavne vyisten nie chemickou ltkou ale BiO prostriedkom uom a ivotnmu prostrediu prospenm.


1.- Vrobnk adu pred pouitm.

Umel hmota zanesen hnedou hmotou spsobenou vrobou adu. / pevne dr, ned sa odstrni vodou a hubkou ani kefkou /2.- Prv nanesenie prpravku.
Prpravok psobil cca 2O min.
Jemn trenie kefkou. Hned hmota viditene odchdza, je uvonen a ahko ide z vrobnku adu dolu.3.- Po prvom nanesen a etrnom pouit kefky bol prpravok optovne aplikovan. Psobenie prpravku cca 15 min. Jemn trenie kefkou, vrobnk adu ist, monos zaa pouva pre jeho el.Petra Ella Trvnikov
O.M.G., s. r. o.
Baltsk 1/5170, Bratislava