nik nafty z tankovej motorovej lode RIVER I v bazne prstavu Plenisko pri preerpvan nafty zo spolonosti Slovnaft.
        12. jn 2012

Nafta do rieky tiekla pribline 18 mint, celkovo do Malho Dunaja a Dunaja uniklo 13 600 litrov nafty, o predstavuje 13,6 metra kubickho.
nik Zisten o 1:58 h.

Hasii vytvorili tri zsahov seky v Bratislavskom prstave a jeden v Zles.
Hasii sa snaili eliminova nik ltok, vytvorili norn steny na zsahovch sekoch, ktor zachytvaj ropn produkty.
Na mieste niku produktov do Malho Dunaja zasahovalo 20 kusov techniky, tri lny, 45 prslunkov hasiskho zboru a siedmi hasii zo pecializovanho tvaru G4S

14.6.2012 cca 13,ooh som odobral vzorku vody z Dunaja cca 15 l za tretou nornou barirou. / Voda bola oetrovan prpravkom AQP 025 odmasova riediten vodou /
Odobrat vzorka mala prenikav neprjemn zpach po rope. Voda zakalen, hned farba, priezranos 0


Priebeh aplikcie prpravku BiO AQUT FOG :

Foto vdy po cca 24 hod. Aplikcia prostriedku BiO AQUT FOG cca o 22 23h.

14.06.2012
1. aplikovan BiO AQUT FOG 0,5g do 1l vody. Aktivovan prpravok som vylial do ndoby + postriekal povrch ndoby

Jasn ropn ps po obvode ndoby Zpach eliminovan cca o polovicu do 2 hod.15.06.2012
2. aplikovan BiO AQUT FOG 0,5g do 1l vody. Aktivovan prpravok som vylial do ndoby + postriekal povrch ndoby
Jasn ropn ps po obvode ndoby /skoro nezmenen vekos v porovnan s predchdzajcim dom/ voda viditene istejia. Zpach eliminovan skoro vbec necti ropn zpach. Na vode vidno ed povlak /jemn bublinky - znak e prpravok aktvne pracuje/16.06.2012
3. aplikovan BiO AQUT FOG 0,5g do 1l vody. Aktivovan prpravok som vylial do ndoby + postriekal povrch ndoby

Ropn ps po obvode ndoby sa viditene zil, voda viditene istejia ako 15.06.2012.
Zpach eliminovan necti ropn zpach. Na vode vidno ed povlak, bled ako 15.06.2012.17.06.2012
4. aplikovan BiO AQUT FOG 0,5g do 1l vody. Aktivovan prpravok som vylial do ndoby + postriekal povrch ndoby

Ropn ps po obvode ndoby skoro neviditen, voda istejia, po obvode slabo ed s ndychom priezranosti. Smerom do stredu ndoby na zeleno-hnedo zafarben.

Zpach eliminovan vbec necti ropn zpach.18.06.2012
5. aplikovan BiO AQUT FOG 0,5g do 1l vody. Aktivovan prpravok som vylial do ndoby + postriekal povrch ndoby

Ropn ps po obvode ndoby neviditen, voda istejia, po obvode slabo ed s ndychom priezranosti. Na povrchu vytvoren jemne sklovit krupinka

Vbec necti ropn zpach.19.06.2012Ropn ps po obvode ndoby nie je, voda je istejia. Na povrchu vytvoren jemne sklovit krupinka Vbec necti ropn zpach. Do pohra odobrat vzorka vody na monos posdenia priezranosti.

Test ukonen po 5 doch aplikovania.

Aplikovali sme BiO AQUA prostriedok / 5 mikroorganizmov: 3x baktria 2x kvasinky /

Neaplikujeme prostriedky ktor olej tiepia na cukry a tm s liahou pre plesne.