Podlaha v podniku LA PROMENADA
Zporosk 2, Bratislava - Petralka

        V podniku 18.06.2012 bol aplikovan prostriedok: FLOOR WASH BIO TOM - ISTI PODLH na umvanie podlh.

  • Jedno vrecko aplikovan do cca 5 8l vody / 15 min aktivovan /
  • Podlaha sa umyla mopom, nechali sme prostriedok cca 15 min psobi /Prpravok bol aplikovan hlavne na vyistenie pr medzi kachlikami - boli vemi zneisten/
  • Po cca 15 min sme pry jemne vyistili kefou / nebol potrebn iaden tlak /
  • Tou istou vodou sme mopom zotreli prebyton vodu a podlahu sme vytreli do ista.

Vsledok: bez akhokovek tlaku a drhnutia vidte sami vsledok na fotografich.

Aplikcia prpravku FLOOR WASH BIO TOM - ISTI PODLH.

as cca 30 min / Aktivcia/Aplikcia / skoro bez prce a podlaha je iarivo ist. Je oetren, vyisten nie chemickou ltkou ale BiO prostriedkom uom a ivotnmu prostrediu prospenm.

Aplikovan prostriedok na podlahucca po 15 min zotret prebyton voda z podlahy vytret mopom s prpravkom FLOOR WASH BIO TOM - ISTI PODLH.

Vyistenie pr medzi kachlikami.Pred pouitm prpravku Po pouit prpravku

Po tdni pouvania prpravku zisten, e je potrebn ovea menej asu na udranie istoty podlahy.

Petra Ella Trvnikov
O.M.G., s. r. o.
Baltsk 1/5170, Bratislava