Umvalo v kadernctve HAIR FASHION PLUS
Bajkalsk 5/B, 82105 Bratislava

        V kadernctve HAIR FASHION PLUS bolo upchat umvadlo od vlasov. Rozhodli sme sa aplikova SEPTIC RESCUE KIT BiO ODOR - prrodn , ekologick, BiO prostriedok bez chemikli.

18.06.2012 - Bol aplikovan prostriedok: BIO ODOR / vrecko . 1 / Prpravok som aktivoval v teplej vode cca 15 min pred pouitm a rovnomerne som ho nalial do troch umvadiel.

19.06.2012 Voda odtekala z umvadiel podstatne rchlejie, nebolo cti iadny zpach zo sifnu. Bol aplikovan prostriedok: BIO ODOR / vrecko . 2 / rovnako ako v prv de.

23.06.2012 Voda odtekala z umvadiel normlne, nebolo cti iadny zpach zo sifnu. Jasne vidie inn prcu baktri.
Bol aplikovan prostriedok: BIO ODOR / vrecko . 3 / op rovnakm postupom. Prpravok som nechal psobi od: soboty 13,ooh do pondelka 07,3oh. 25.06.2012 / mimo prevdzky kadernctva /

25.06.2012 Umvadl odtekaj normlne, nie s upchat vlasmi, necti iaden zpach.

Odporuenie:
  • Pri nznakoch upchatia umvadla odporam aplikova: SEPTIC TANK AID: BIO ODOR
  • preventvne odporam SEPTIC TANK AID: BIO ODOR poui kad tret mesiac.

        Zabrnime tak upchvaniu umvadiel, odbrame plyn ktor sa v potrub tvor a hlavne, prpravok je etrn k vntornmu zariadeniu kadernckeho boxu a tm predluje jeho ivotnos, na rozdiel od agresvnych chemikli ktor ho mu dlhodobm pouvanm vne pokodi.

Pouvame 100% prrodn BiO prostriedok ktor zlepuje pracovn prostredie !!!!


Mria Jnsov
HAIR FASHION PLUS