Ponkame revolun produkt na bze uitonch mikroorganizmov.
               .... asn vkon, muste vyska, aby ste uverili ....

        Ni ho nevie nahradi, je rchly, maximlne inn a neporovnaten s inmi prostriedkami.
.... je to 100% prrodn, netoxick ltka.

Bez chemikli
Skutone prrodn
etr energie

Cennk BiO produktov: platn od 1. mja 2012 do vydania novho cennka