Spolonos ALBATROS BROKER s.r.o. je vhradn dovozca BiO prpravkov spolonosti BIOWISH TECHNOLOGY na Slovensko, echy, Posko a Maarsko od roku 2011.

Nae BIO produkty slia na likvidciu vetkch organickch zpachov, neistt i tukov, olejov a mastnoty

Ponkame revolun produkty ktor pozostvaj zo skupiny uitonch mikroorganizmov.

         Nae BiO enzmy s revolunou kombinciou aktvnych mikroorganizmov, priateskch loveku a ivotnmu prostrediu, vytvrajcou siln koktail uitonch enzmov, super katalyzujcich enzmov a vzjomne psobiacich zloiek s pozoruhodnou schopnosou plne strvi irok spektrum ltok a dezinfikova ivotn prostredie.
Je to prrodn, 100% organick, bio-odbraten kultra bez neetrnch chemikli alebo ich zvykov. BiO rchlo poiera tuky, proteny, karbohydrty, celulzu a irok spektrum kodlivch ltok, zanechvajc ivotn prostredie v prirodzenej rovnovhe.

BiO enzmy sa vyznauj hlavne:

1. Vemi vysok rchlos
     Super Katalza - patentovan enzm rob produkt tisc krt rchlejm ne bolo doteraz mon.
2. irok funkcionalita
     4 zkladn schopnosti - rchle rozloenie organickho odpadu, anti-mikrobilna, anti-funglna (protiplesov) a neutralizcia toxnov spolu so zvenou rchlosou zarauj BiO medzi skutone vnimon technolgie.
3. irok spektrum
     BIO je sformulovan ako vemi rznorod skupina katabolickch hydrolyzujcich enzmov. To poskytuje schopnos plne poiera vetky neiv ltky, ktor maj organick pvod.
4. irok operan rozsah

Vaka zdokonalenej technolgii kinetickej rchlosti, BIO je schopn inkova v ovea irom rozsahu ekologickch podmienok ne doteraz prstupn technolgie.

V kadodennom ivote pouvame mnoh chemiklie. Vystavujeme nae zdravie a ivoty nebezpeiu.

BiO enzmy s rchle, posilnen, efektvne mikroorganizmyPozostvaj zo skupiny uitonch mikroorganizmov:

1. Pediococcus acidilactici

  • Produkuje kyselinu mlienu a pediocny
  • Potla rast gram-negatvnych baktri ako: Vibrio cholerae, E.coli, Salmonella sp., at.
  • A potla rast gram-pozitvnych baktri ako: Clostridium botulinum, C.perfiengens, Staphylococcus aureus etc.


2. Pediococcus pentosaceus
  • Produkuje kyselinu mlienu a pediocny
  • Potla rast gram-negatvnych baktri ako : Vibrio cholerae, E.coli, Salmonella sp. Etc.
  • A potla rast gram-pozitvnych baktri ako : Clostridium botulinum, C.perfiengens, Staphylococcus aureus etc.


3. Bacillus amyloliquefaciens
  • Baktria, ktor produkuje iturny (protiplesov ltky), na zabrnenie rastu plesn ako: Aspergilus, Fusariu, Candida, Collectotricum, Rhizoctonia, Phytopthera, etc. and produces enzymes as: Amylase, Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase


4. Pichia farinosa
  • Kvasinka zriedkavo sa nachdzajca v prrode, produkuje zabja toxnov, m brni rastu kvasiniek a neutralizuje toxny ako: aflatoxny mykotoxny a endotoxny.


5. Dekkera anomala
  • Nepodaren pivn kvasinky fermentuj uhohydrty, kroby a cukry na kyselinu octov bez alkoholu a produkuj enzmy